deyimlerimiz.com

Laçka etmek deyimi:

Laçka etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Halatın salıverilmesiyle yükün aşağıya indirilmesi.
"Halatları laçka etmek için işaret bekliyordu."

2. Gevşetmek, bitkin bir duruma getirmek.
"Motorun vidalarını söküyor ve onu laçka edip işe yaramaz hale getirmeye uğraşıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.