deyimlerimiz.com

Lâf / söz olmak deyimi:

Lâf / söz olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dedikodu konusu olmak.
"Serdar'la bir daha görüşme, mahallede laf/söz olur sonra."
"Lâf/söz olmadan oradan uzaklaşın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.