deyimlerimiz.com

Lafa başlamak deyimi:

Lafa başlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuşmaya başlamak, bir konuya girmek.
"Lafa başlamadan önce, lütfen telefonlarınızın sesini kısın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.