deyimlerimiz.com

Lafını yemek deyimi:

Lafını yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Verdiği sözden, söylediği sözden vazgeçmek.
"Kendine o kadar güvenme, lafını yemek zorunda kalabilirsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.