deyimlerimiz.com

Lakırdı ağzından dökülmek deyimi:

Lakırdı ağzından dökülmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteksiz konuşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.