deyimlerimiz.com

Lakırdı yetiştirmek deyimi:

Lakırdı yetiştirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Dedikodu yapmak.

2. Laf altında kalmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.