deyimlerimiz.com

Lâkırdıya boğmak deyimi:

Lâkırdıya boğmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gereksiz ve boş sözlerle konuşmayı uzatmak.
"Programı lâkırdıya boğmaya çalıştı, ama sunucu buna izin vermedi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.