deyimlerimiz.com

Lakırdıyı ağzına tıkamak deyimi:

Lakırdıyı ağzına tıkamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi sözü bitirmeden, başkası tepkiyle karşılık vererek onu susturmak, konuşturmamak.
"Lakırdıyı ağzıma tıkayınca, gerçekten çok sinir oldum."
"Adamcağız ağzını açar açmaz, lakırdıyı ağzına tıkadılar."
"İleri geri konuşmaya başlayınca, lakırdıyı ağzına tıkadım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.