deyimlerimiz.com

Lakırtı ağzından dirhemle çıkmak deyimi:

Lakırtı ağzından dirhemle çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok az veya zorla konuşmak.
"Onun da lakırtı ağzından dirhemle çıkıyor."
"Lakırtı ağzından dirhemle çıkıyor, ama ben istediğimi öğrendim."
"Bakıyorum da bugün lakırtı ağzından dirhemle çıkıyor Jale Hanım."

Dirhem: 3,1 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü birimi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.