deyimlerimiz.com

Lakırtı yetiştirmek deyimi:

Lakırtı yetiştirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir söze karşılık vermekte gecikmemek.
"Herkese lakırtı yetiştirmekten, kendi dersini yapamıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.