deyimlerimiz.com

Lambayı açmak deyimi:

Lambayı açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Işığı yakmak.
"Oda karanlık olmaya başladı, lambayı açıver."

2. Lambanın fitilini yükseltip ışığını çoğaltmak.
"Lambayı açıver, görmekte zorlanıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.