deyimlerimiz.com

Lök gibi oturmak deyimi:

Lök gibi oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yere bütün ağırlığıyla çökmek, oturup kalmak.
"Sedire lök gibi oturunca gacur gucur sesler duyuldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.