deyimlerimiz.com

Lokma ağzında büyümek deyimi:

Lokma ağzında büyümek deyiminin anlamı ve açıklaması

Üzüntü, iştahsızlık, hastalık gibi nedenlerle çiğnemekte olduğu lokmayı bir türlü yutamamak.
"Çok azar işitti, üzüntüsünden lokma ağzında büyüyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.