deyimlerimiz.com

Lokması ağzında büyümek deyimi:

Lokması ağzında büyümek deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir sebepten, acı ya da üzüntüden dolayı lokmasını yutamamak, yiyememek.
"Ağzında lokması büyümeye başladı, gözleri dolu dolu oldu."
"Çok azar işitti, üzüntüsünden lokması ağzında büyüyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.