deyimlerimiz.com

Madalyanın arka yüzü deyimi:

Madalyanın arka yüzü deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın arka yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın arka yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın arka yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın arka yüzü farklı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.