deyimlerimiz.com

Madalyanın diğer yüzü deyimi:

Madalyanın diğer yüzü deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın diğer yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın diğer yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın diğer yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın diğer yüzü farklı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.