deyimlerimiz.com

Madalyonun diğer yüzü deyimi:

Madalyonun diğer yüzü deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyonun diğer yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyonun diğer yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyonun diğer yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyonun diğer yüzü farklı."
"Biz de katılalım; güzel diyorsun da, madalyonun diğer yüzü öyle değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.