deyimlerimiz.com

Madalyonun öteki tarafı deyimi:

Madalyonun öteki tarafı deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyonun öteki tarafı gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyonun öteki tarafı kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyonun öteki tarafı öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyonun öteki tarafı farklı."
"Biz de katılalım; güzel diyorsun da, madalyonun öteki tarafı öyle değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.