deyimlerimiz.com

Maddi zarar deyimi:

Maddi zarar deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişilerin bedenine veya mal varlığına verilen zarar.
"Maddi zarara uğradığı için tazminat davası açmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.