deyimlerimiz.com

Mahzur doğurmak deyimi:

Mahzur doğurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortaya engel çıkarmak, sakınca yaratmak.
"Araçlara mahzur doğurmasın diye, otopark çıkışını geniş tutmuşlardı."
"Burada oturmamız size mahzur doğurur mu?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.