deyimlerimiz.com

Makaraya tutmak deyimi:

Makaraya tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Şaka yollu takılmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.