deyimlerimiz.com

Maksimum seviyede deyimi:

Maksimum seviyede deyiminin anlamı ve açıklaması

Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan noktada.
"Şu an sıcaklık maksimum seviyede bulunuyor."

Deyim değildir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.