deyimlerimiz.com

Mal edinmek deyimi:

Mal edinmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.