deyimlerimiz.com

Mana vermek deyimi:

Mana vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendince bir yargıya varmak, yorumlamak.
"İnsan; Kendisine bir mana vermeye çalışan tek mahluk. Albert Camus"
"Basit bir hareketime, mana vermeye çalışma."
"Yazdığı son mesaja, mana vermeye çalışıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.