deyimlerimiz.com

Maneviyatını kırmak deyimi:

Maneviyatını kırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Moral gücünü sarsmak.
"Dış güçler, toplumumuzun maneviyatını kırmak için tüm imkanları kullanıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.