deyimlerimiz.com

Mâni yakmak deyimi:

Mâni yakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Mâni okumak.
"Mâni yakmak konusunda yeteneğime güvenirim."

2. Müzik eşliğinde mâni söylemek.
"Mâni yakmak için içeride toplandılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.