deyimlerimiz.com

Mantar atmak deyimi:

Mantar atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yalan söylemek, martaval atmak.
"Çok mantar atıyorsun, kimi kandırmaya çalışıyorsun?"
"Mantar atmaktan başka ne yaparsın sen?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.