deyimlerimiz.com

Mapushaneye düşmek deyimi:

Mapushaneye düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Cezaevine girmek.
"Genç yaşta mapushaneye düşmek en büyük korkusuydu."
"İntikam almak istiyordu, ama sonunda mapushaneye düşmek de vardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.