deyimlerimiz.com

Maraza aramak deyimi:

Maraza aramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekişmek, olay çıkarmak için bahane aramak.
"Belli ki mahalle gençleri maraza arıyor, bizim oğlanda içlerinde."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.