deyimlerimiz.com

Masaya yatırmak deyimi:

Masaya yatırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuyu, olayı enine boyuna araştırmak.
"Bu konuyu en yakın zamanda, masaya yatırmak lazım."
"Ekonomik politikaları masaya yatırmak için, toplantı yaptılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.