deyimlerimiz.com

Meşk almak deyimi:

Meşk almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ders almak.
"Kendisi usta hattatlardan meşk almış bir hattattı."
"Musiki üstadı doğal olarak, meşk almak için kendisine başvuran öğrencide güzel bir ses, iyi bir müzik kulağı, asgari bir ritm anlayışı, yani belirgin bir müzik yeteneği bulmayı beklerdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.