deyimlerimiz.com

Meydan dayağı atmak deyimi:

Meydan dayağı atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herkesin içinde veya çok dövmek.
"Sana bir meydan dayağı atarım, aklın başına gelir."
"Suçüstü yakalanan hırsıza, güzel bir meydan dayağı attılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.