deyimlerimiz.com

Mideye indirmek deyimi:

Mideye indirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yemek içmek.
"Dolaptaki pastayı kim mideye indirdi?"
"Yaptığım dolmaları mideye indirirken iyiydi."

2. Haksız yere, kanunsuz olarak para kazanmak.
"Başkasının malını mideye indirmek, insan olana yakışmaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.