deyimlerimiz.com

Minderaltı etmek deyimi:

Minderaltı etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi isteyerek ve haksız olarak yürütmemek; örtbas etmek, unutturmaya çalışmak.
"Verdiğim dilekçeyi minderaltı etmişler."
"Yolsuzluk dosyalarını minderaltı etmeye çalışıyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.