deyimlerimiz.com

Minnet altında kalmamak deyimi:

Minnet altında kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin iyiliğine karşı kendini borçlu durumdan kurtarmak için karşılık olarak bir iyilikte bulunmak.
"Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır. - Balzac."
"Minnet altında kalmamak için, bizim bahçeyi de temizlemiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.