deyimlerimiz.com

Muafiyet kazanmak deyimi:

Muafiyet kazanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir hastalığa veya tehlikeye karşı hazırlıklı veya alışmış bulunmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.