deyimlerimiz.com

Mücehhez olmak deyimi:

Mücehhez olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Taşımak, kendinde bulundurmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.