deyimlerimiz.com

Mucize göstermek deyimi:

Mucize göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Olağanüstü bir olay yaratmak.
"Bu dakikadan sonra maçı kazanmak için, bu takımın mucize göstermesi gerekir."

2. Sadece peygambere özgü, insan aklının ve kabiliyetinin erişemeyeceği olağanüstülükler göstermek.
"Hz. Muhammed, çok mucizeler göstermiş bir peygamberdir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.