deyimlerimiz.com

Muhafaza altına almak deyimi:

Muhafaza altına almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Korumak, saklamak, bir yerde tutmak, kapatmak.
"Bu paraları yarın sabaha kadar, sıkı muhafaza altına almalıyız."
"Bazı canlı türlerini, muhafaza altına almak zorunluluk."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.