deyimlerimiz.com

Mühür kazımak deyimi:

Mühür kazımak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir metal üzerine, bir kimsenin, bir kuruluşun adını, unvanını ters olarak kazımak.
"Mühür kazımak konusunda, artık teknolojiyi kullanıyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.