deyimlerimiz.com

Mukavemeti kırılmak deyimi:

Mukavemeti kırılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Direnci, gücü azalmak.
"Göstericilerin mukavemeti kırılsın diye, biber gazı ile müdahale edildi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.