deyimlerimiz.com

Muktedir olmak deyimi:

Muktedir olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gücü yetmek, yapabilmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.