deyimlerimiz.com

Müspet ilim deyimi:

Müspet ilim deyiminin anlamı ve açıklaması

Deneyler sonunda doğruluğu kanıtlanmış bilimler. Pozitif bilimler.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.