deyimlerimiz.com

Muzdarip etmek deyimi:

Muzdarip etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Acı ve ızdırap vermek.
"Bu diş ağrısı iki gündür beni muzdarip ediyor."
"Maçtan beri ayağım çok muzdarip etmeye başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.