deyimlerimiz.com

Nadasa yatırmak deyimi:

Nadasa yatırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tarlayı ekmeyip bırakmak.
"Köy başındaki tarlaları bu yıl nadasa yatırdık."
"Bu yıl tüm tarlaları nadasa yatırmayı düşünüyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.