deyimlerimiz.com

Nam vermek deyimi:

Nam vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak.
"Biz bu diyarlarda atadan beri nam vermiş bir aileyiz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.