deyimlerimiz.com

Nanpareye muhtaç olmak deyimi:

Nanpareye muhtaç olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek yoksul olmak.
"Artık çalışamıyormuş, nanpareye muhtaç olmuş diyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.