deyimlerimiz.com

Nara atmak deyimi:

Nara atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksek bir sesle haykırmak, kabadayıca bağırmak.
"Birahaneden çıkan sarhoşlar edepsizce nara atmaya başladılar."
"Sokakta nara atıyorlar ve onlara kimse engel olmuyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.