deyimlerimiz.com

Ne mal olduğunu biliriz deyimi:

Ne mal olduğunu biliriz deyiminin anlamı ve açıklaması

Onun işe yaramaz, hatta kötü bir kişi olduğunu biliriz.
"Biz onun ne mal olduğunu biliriz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.