deyimlerimiz.com

Nefes etmek deyimi:

Nefes etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İnanışa göre, hastalığı geçirmek için okuyup üflemek.
"Nefes etsin diye kasabadaki hocaya götürmüşler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.